Przykład modernizacji sekcji wentylatorowej centrali wentylacyjnej o wydajności 80 000 m3/h

Modernizacja centrali wentylacyjnej

Kategoria

Modernizacja centrali wentylacyjnej

Ukończone

Marzec 2020