Wykaz wybranych obiektów, dla których zaprojektowano instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Realizacje

 • KAMIR w Białymstoku- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją oraz instalacją chłodu dla Budynku Handlowo-Usługowego „KAMIR” w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 13. /2010-2012/
 • OKO VITA POLSKA Sp. z o.o. –Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz wody lodowej i klimatyzacji w budynku fabryki soczewek w Białymstoku przy ul. Gruntowej 9/1 OKO VITA POLSKA Sp. z o.o. (2010-2012)
 • HOTEL NA BAZIE ZAMKU KRZYŻACKIEGO w Giżycku – Projekt oraz wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń Hotelu na bazie zamku krzyżackiego w Giżycku przy ul. Moniuszki 1 /2011/
 • RIO WELLNESS CLUB w Białymstoku – Wykonanie modernizacji instalacji klimatyzacji łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej w pomieszczeniach RIO WELLNESS CLUB w Białymstoku /2011/
 • UNICELL POLAND Sp. z o.o. w Wasilkowie – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w hali produkcyjnej UNICELL POLAND Sp. z o.o. W Wasilkowie. /2011/
 • BUDYNEK MAGAZYNOWY przy ul. Węglowej w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku magazynowym przy ul. Węglowej w Białymstoku. /2010/2011/
 • BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY przy ul. Nowy Świat w Białymstoku – Projekt i wykonanie instalacji chłodniczej w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Nowy Świat w Białymstoku /2010/2011/
 • GARAŻ PODZIEMNY przy ul. Warszawskiej w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w garażu podziemnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej w Białymstoku. /2010/2011/
 • ZAMEK w Tykocinie – Projekt i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w Zamku w Tykocinie /2010/
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w Zambrowie – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w Sali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie /2010/
 • GARAŻE przy ul. 1000lecia PP w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w garażach podziemnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. 1000lecia PP w Białymstoku BLOK A i B /2010/ BLOK C /2011/
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul.Baranowickiej /2010/
 • GMINNE CENTRUM REHABILITACJI I SPORTU w Michałowie – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz pomp ciepła w budynku krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie /2010/
 • HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA w Wasilkowie –Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w hali produkcyjno-magazynowej w Wasilkowie przy ul.Jurowieckiej 39 /2009/
 • BANK SPÓŁDZIELCZY w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i odprowadzenia spalin w budynku Banku Spółdzielczego w Białymstoku filia Supraśl /2009/
 • WYDZIAŁ FIZYKI w Białymstoku – Wykonanie Instalacji wentylacji mechanicznej w laboratorium Fizyki Ciała Stałego w budynku Wydziału Fizyki w Białymstoku /2009/
 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku /2009/
 • CENTRUM ESPERANTO im. Ludwika Zamnehofa w Białymstoku – Projekt oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz chłodniczej w budynku Centrum Esperanto im. Ludwika Zamenhofaw Białymstoku /2009/
 • DOM WESELNY w Wolicy – Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Domu Weselnego w Wolicy gm. Nadarzynie /2009/
 • KLUBOKAWIARNIA KOPILUWAK w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w Klubokawiarni “KOPILUWAK" w Białymstoku /2009/
 • BASEN PRZY ul. Stromej w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • BASEN w Czarnieckiej Górze 
 • DOM POGRZEBOWY ul. Pogodna w Białymstoku
 • PLANTA – Projekt techniczny instalacji odpylającej hali produkcyjnej
 • PETROCHEMIA PŁOCK w Bobrownikach – Projekt techniczny instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej
 • PIEKARNIA w Ełku – Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej
 • MPEC – Projekt techniczny instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i elektrycznych
 • DANFOSS – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • PAKPOL – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • KANCELARIA PREZYDENTA dział poligrafii w Warszawie 
 • UNIWERSYTET w Białymstoku ul. Warszawska – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • UNIWERSYTET w Białymstoku ul. Świerkowa – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • UNIWERSYTET w Białymstoku ul. Piłsudskiego – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • UNIWERSYTET w Białymstoku ul. Mickiewicza – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Zaściankach
 • BASEN OSIR w Suwałkach – Projekt techniczny
 • MIRPOL – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • WERSAL PODLASKI ul. Legionowa – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • RYNEK SIENNY ul. Legionowa – Projekt techniczny
 • HOTEL CRISTAL w Białymstoku – Projekt techniczny
 • SZKOŁA w Rojkach – Projekt techniczny
 • KUCHNIA CHIŃSKA ul. Warszawska 30 w Białymstoku – Projekt techniczny
 • WZORCOWNIA NA ul. Obrębowej w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • NOT na ul. M. Curie Skłodowskiej 2 w Białymstoku – Projekt techniczny
 • BUDYNKI WIELORODZINNE PRZY OS. LEŚNA DOLINA w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • PSS SPOŁEM – Pawilon Handlowy u. Słonimska w Białymstoku – Projekt techniczny
 • BASEN  w Siemiatyczach – Projekt techniczny
 • BASEN w Augustowie – Projekt techniczny
 • PŁYWALNIA KRYTA w Kolnie – Projekt techniczny
 • PARKING PRZY ul. Poleskiej w Białymstoku – Projekt techniczny
 • PARKING SAMOCHODOWY PRZY ul. Radzymińskiej w Białymstoku – Projekt techniczny
 • KONRYS w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • TELKA – Projekt techniczny
 • SALON SAMOCHODOWY KALINOWSKI – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • AKZO-NOBEL w Warszawie – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • TRANSBIT –  Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • BUDYNEK BIUOROWO-HANDLOWY ul. Liniarskiego – Projekt techniczny
 • AULA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO w Białymstoku – Projekt techniczny
 • KINO POKÓJ w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • MAERSK MERCANTILE w Mszczonowie – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • HOTEL DELFIN w Augustowie – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • DOM KULTURY w Gołdapii – Projekt techniczny
 • SALA GIMNASTYCZNA w I LO w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • BAZA TRANSPORTU W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI w Białymstoku – Projekt techniczny
 • BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • HAKO – Projekt technologiczny kotłowni gazowej
 • OŚRODEK KULTURY w Karczewie – Projekt technologiczny kotłowni gazowej
 • HOTEL ŻUBRÓWKA w Białowieży – Wykonanie i realizacja projektu
 • BASEN w Bielsku Podlaskim – Projekt techniczny
 • NATURE TRAVEL w Białowieży – Projekt techniczny
 • TARTAK W Kleosinie – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DŁUSKIEGO w Białymstoku – Projekt techniczny
 • DAEWOO – Projekt techniczny
 • PIEKARNIA ul. Włościańska – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • RADIO BIAŁYSTOK – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • LODOWISKO ZWIERZYNIEC w Białymstoku – Projekt techniczny
 • SKLEJKA – PISZ – Projekt instalacji grzewczo-wentylacyjnej i wentylacyjnych hal produkcyjnych
 • ARKADA – Projekt techniczny
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Białowieży – Projekt techniczny
 • HALA TARGOWA w Warszawie ul. Bonifacego – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ  – Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej w Stacji Diagnostycznej
 • PAWILON HANDLOWY w Giżycku – Projekt zamienny wentylacji mechanicznej i ogrzewania powietrzem
 • OBIEKT GASTRONOMICZNY KUŹNIA – Projekt techniczny
 • SPOMASZ w Białymstoku – Modernizacja malarni proszkowej
 • GARAŻE ul. Namysłowska w Warszawie – Projekt techniczny
 • POLMOS BIAŁYSTOK – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • PŁYWALNIA MOSIR  ul. Włókiennicza w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • BOBROWA DOLINA  – Projekt techniczny wentylacji mechanicznej
 • GARAŻE w Warszawie przy ul. Botewa – Projekt techniczny
 • BIAZET – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • UNIWERSYTET WYDZIAŁ CHEMII ul. Piłsudskiego w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • USTKA – DELFIN II – Projekt techniczny
 • ZAKŁAD KARNY w Białymstoku – Projekt techniczny
 • SALON CITROEN w Białymstoku – Projekt techniczny
 • MLECZARNIA w Dąbrowie Białostockiej – Projekt techniczny
 • ZAPLECZE RESTAURACJI PRZY MUZEUM BPN – Projekt techniczny
 • MAERSK – Wykonanie i realizacja  klimatyzacji, wody lodowej, wod-kan., c.o.
 • OSM DERBY VII w Warszawie – Projekt techniczny
 • SĄD REJONOWY I PROKURATURA REJONOWA w Białymstoku – Koreferat do projektu technicznego
 • PŁYWALNIA SŁONECZNY STOK – Projekt techniczny technologii węzła cieplnego wraz z realizacją
 • AKADEMIA MEDYCZNA w Białymstoku ul. Kilińskiego 1 – Projekt techniczny
 • ARESZT w Giżycku – Projekt wentylacji kuchni
 • KAUFLAND w Szczytnie – Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej
 • PIJALNIA CZEKOLADY WEDEL – Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej, mechanicznej
 • ODDZIAŁ KREDYT BANK w Ostrowi Mazowieckiej – Projekt techniczny
 • MUZEUM PARKU NARODOWEGO w Białowieży – Projekt wentylacji zaplecza restauracji
 • PAWILON HANDLOWY w Tykocinie – Projekt techniczny
 • ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ul. Warszawska 1A w Białymstoku – Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót budowlanych
 • MERCEDES BENZ  w Białymstoku – Projekt budowlany
 • SZLAK B-23 I-SZEJ LINII METRA w Warszawie – Projekt wykonania wentylacji Technologia wentylatorni głównej
 • HALA SPORTOWA AMB ul. Wołodyjowskiego 1 w Białymstoku – Projekt Techniczny
 • RZEŹNIA ul. Lipowa 48 w Turośni Kościelnej – Projekt Techniczny
 • BOK ul. Legionowa w Białymstoku – Projekt Architekt. klimatyzacji
 • ZAKŁAD KARNY w Czerwonym Borze – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
 • BUDYNEK MIESZKALNY ul. Skarbka z Gór – Projekt Techniczny
 • HALA SPORTOWA w Siemiatyczach – Projekt Techniczny
 • STACJA METRA A-17 DWORZEC GDAŃSKI – Projekt wyk. wentyl. lokalnej i klimatyz.
 • PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY w Kętrzynie – Projekt Techniczny
 • CENTRUM KOMUNIKACYJNO-HANDLOWE bud. dworca autobusowego w Ostrowi Mazowieckiej – Projekt Techniczny
 • INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ w Białymstoku – Projekt oraz wykonanie specyfikacji techn. wykonania i odbioru robót elektrycznych
 • SKLEP ODZIEŻOWY “DEEP" w Ostrowi Mazowieckiej – Projekt Techniczny
 • BUDYNEK PRZY UL. MARIAŃSKIEGO  w Białymstoku – Projekt wykonawczy instalacji oddymiania korytarza na VI piętrze budynku
 • BIAZET – Projekt wykonawczy instalacji C.O. pomieszczeń biurowych
 • HOTEL APARTAMENT w Siemiatyczach – Projekt wykonania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej część graficzna
 • CENTRUM KOM-HANDLOWE w Ostrowi Mazowieckiej – Projekt i wykonanie instalacji wentylacyjno-mechanicznej
 • BASEN OTWARTY w Siemiatyczach – Projekt budowlany Technologia uzdatniania wody basenowej
 • EKSPOZYTURA BANKU PKO BP w Białymstoku – Projekt wykonania instalacji klimatyzacji
 •  AULA P.S.K. W Białymstoku – Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej 
 • SALA KONFERENCYJNA PRZY UL ŚWIĘTOJAŃSKIEJ w Białymstoku – Projekt powykonawczy instalacji klimatyzacji sali konferencyjnej
 • BUDYNEK TRANSBIT, Warszawa, Wilanów – Projekt bud.-Tom B. Proj. arch. budowlany
 • KAUFLAND w Szczytnie – Dokument powykon. instal. wod-kan domu handlowego wg standardu firmy Kaufland
 • CENTRUM LOGISTYCZNE w Mszczonowie – Projekt wykonania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej i ogrzewania
 • CENTRUM MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE w Białymstoku – Projekt wykonania instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, mechanicznej, instalacji wody lodowej i wody grzewczej
 • SIEDLISKO Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW ZAGRODOWYCH we wsi Fuleda – Projekt Techniczny
 • SIŁOWNIA RIO PRZY UL. ANTONIUKOWSKIEJ w Białymstoku – Projekt klimatyzacji oraz wody lodowej
 • MPEC SP. ZO.O. w Białymstoku – Projekt powykonawczy instalacji klimatyzacji
 • PENSJONAT Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ w Suchowoli – Projekt budowlany instalacji wenylacyjno-klimatyzacyjnej  i wody lodowej
 • OŚRODEK WYPOCZYNKOWY I OBSŁUGI IMPREZ w Jurzynku gm. Nowe Miasto- Projekt techniczny
 •  DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE w Połowcach – Projekt wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji wody lodowej
 • KOŚCIÓŁ P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – Projekt wykonania instalacji grzewczo-wentylacyjnej
 • BUDYNEK MUZEUM ESPERANTO w Białymstoku – Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • KLUBOKAWIARNIA KOPILUWAK UL. SIENKIEWICZA w Białymstoku- Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej
 • PAWILON SANITARNO-MAGAZYNOWY w Łomży – Projekt budowalno-wykonawczy
 • OKO-WITA – Dokumentacja powykonawcza
 • AGAM – Dokumentacja powykonawcza
 • ZAMEK RYN w Rynie – Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej z chłodzeniem
 • PRZEDSZKOLE NR. 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Projekt wykonawczy centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami
 • LIPOWY MOST – Projekt wykonawczy
 • WILLA CARPATHIA – Projekt wykonawczy
 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI w Białymstoku – Projekt budowlany instalacji klimatyzacji
 • ROBOCZY ZAMEK w Tykocinie – Projekt wykonawczy
 • CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE w Białymstoku – Projekt wykonawczy
 • BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII – Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem oraz instalacja wody lodowej
 • SĄD I PROKURATURA REJONOWA w Garwolinie – Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej
 • ZAKŁADY DANFOSS – Projekt i realizacja inwestycji
 • PŁYWALNIA PRZY UL. STROMEJ w Białymstoku – Projekt techniczny ogrzewania i ciepła technologicznego do nagrzewnic
 • OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ‘BORKI’ w Augustowie – Projekt wykonawczy
 • HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MERKURY w Białymstoku – Projekt wykonawczy
 • PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PENSJONATU EVELYN w Bogaczewie gm Giżycko – Projekt wykonawczy
 • BUDYNEK REHABILITACJI Z FUNKCJĄ HOTELOWĄ w Rybnikach- Projekt wykonawczy
 • PRZEBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ I BIUROWCA ASPI PRZY UL. SZERIFOWEJ RÓG TURKUSOWEJ w Suwałkach – Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji mechanicznej

Wykaz wybranych obiektów, dla których zaprojektowano instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Budynki użyteczności publicznej

 • Kryte pływalnie w Białymstoku
  • przy ul. Stromej
  • przy ul. Włókienniczej
  • pływalnia DPS w Białymstoku
 • Pływalnia miejska w Bielsku Podlaskim
 • Pływalnia miejska w Augustowie
 • Pływalnia miejska w Kolnie
 • Pływalnia miejska w Siemiatyczach
 • Pływalnia miejska w Suwałkach
 • Pływalnia miejska w Kluczborku k/Opola
 • Pływalnia WORDN w Czarnieckiej Górze k/Kielc
 • Pływalnia z zapleczem rekreacyjnym i konferencyjnym przy hotelu Delfin w Augustowie
 • Kryte Lodowisko w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
  • Instytut Chemii
  • Wydział Pedagogiki – aula
  • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Białostocki Ośrodek Kultury
 • Dom Kultury w Gołdapii – sala widowiskowa
 • Radio Białystok
 • Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku
 • Kręgielnia z pawilonem handlowym w Augustowie
 • Hotel Żubrówka w Białowieży
 • Zespół hotelowy Delfin Club w Ustce
 • Hotel Bobrowa Dolina
 • Biurowiec Danfoss w Grodzisku Mazowieckim
 • Burowiec Wersal Podlaski w Białymstoku
 • Biurowiec British American Tobacco w Augustowie
 • Biurowiec firmy Birkbud w Białymstoku
 • Biurowiec Pronar w Narwi
 • Biurowiec w Bazie Logistycznej Maersk Poland w Mszczonowie
 • Urząd Pracy w Warszawie
 • Budynek biurowo-usługowy przy ul. Lipowej w Białymstoku
 • Budynek Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku
 • Budynek Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Garwolinie
 • Budynek biurowo-produkcyjny Transbit
 • Budynek biurowo-produkcyjny Hako w Warszawie
 • Biurowiec Philips DAP w Białymstoku
 • Pawilony Handlowe PSS Społem w
 • Białymstoku przy ul. Mieszka, ul. Brzechwy
 • Dom Handlowy Kaufland w Szczytnie
 • Centrum Komunikacyjno-Handlowe w Ostrowii Mazowieckiej
 • Dom handlowy Rynek Sienny w Białymstoku
 • Pawilon handlowo-usługowy przy ul.
 • Malmeda w Białymstoku
 • Hala targowa przy ul. Bonifacego w Warszawie
 • Pawilon handlowy w Giżycku
 • Bank Zachodni w Białymstoku
 • Bank Handlowy w Białymstoku
 • Restauracja Cristal w Białymstoku
 • Restauracja Mozart w Białymstoku
 • Kawiarnia Fama w Białymstoku
 • Restauracja Hortex w Ełku
 • Bar Topolanka w Białymstoku
 • Kuchnia cateringowa w Piasecznie
 • Rehabilitation de l’Hipodrome Valenciennes 59304 Valenciennes France (2006) – Teatr
 • Construction d’un immeuble de bureaux Siege Social de Solendi Ville de Saint-Ouen France (2006) – Biurowiec
 • Restructuration de l’Espace Louis Pasteur 36400 LA CHARTRE France (2005)
 • Reconstruction du site “Grand Bazar de Lyon" France (2005) – Centrum Handlowe
 • Suravenir Assurances Orvault 44700 France (2005) – Biurowiec Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 • Mediateque des Gresilles a Dijon France (2005) – Mediateka
 • Construction de Immeuble de Bureaux Ataraxia 44700 Orvault France (2005) – Biurowiec
 • La construction de l’Ecole Christiani Paris 18eme – France (2004) – Szkoła
  Restructuration des Batiments Centraux des Houilleres Montceau-Les-Mines France (2004)
 • Construction de la Mediatheque d’Antibes (2002-2003) – Mediateka
  Metro Warszawa, stacja A-17 Dworzec Gdański, B-23 – Tunel
 • Biurowiec Nordfish w Białymstoku
 • Gminna Sala Gimnastyczna w Piątnicy
 • Gminna Sala Gimnastyczna w Siemiatyczach
 • Oddział Kredyt Banku w Ostrowii Mazowieckiej

Obiekty przemysłowe

 • Hale produkcyjne zakładów Danfoss w Grodzisku Mazowieckim
 • Zakłady drobiarskie Eko-Grill w Sokółce
  British American Tobacco
 • Zakład rzeźniczo-wędliniarski w Potoczyźnie k/Moniek
 • Zakłąd przetwórstwa rybnego Suempol w Bielsku Podlaskim
 • Stacja obsługi MAN w Białymstoku
 • Stacja obsługi Fiat w Białymstoku
 • Piekarnia w Ełku
 • Piekarnia przy ul. Włościańskiej w Białymstoku
 • Piekarnia w Łochowie k/Warszawy
 • Mieszalnia farb Akzo-Nobel w Warszawie
 • Zakłady Akerlund&Rausing w Białymstoku

Obiekty mieszkalne (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła)

 • Budynki wielorodzinne na osiedlu Leśna Dolina w Białymstoku – 14 budynków pięciokondygnacyjnych
 • Domki jednorodzinne na terenie Białegostoku i okolic
 • Domki jednorodzinne na terenie Augustowa i okolic
 • Garaże podziemne w zespole budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul. Namysłowskiej, ul. Botewa. os. Derby VII, os. Regaty

Wykaz wybranych obiektów dla których zaprojektowano instalacje technologii wody basenowej:

 • Pływalnia MOSiR przy ul. Włókienniczej w Białymstoku
 • Pływalnia przy ul. Stromej w Białymstoku
 • Pływalnia przy ul. Zwycięstwa w Białymstoku
 • Pływalnia przy hotelu Delfin w Augustowie
 • Baseny w czterech domach prywatnych