Wykaz wybranych obiektów, dla których zaprojektowano instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Realizacje

  • KAMIR w Białymstoku- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją oraz instalacją chłodu dla Budynku Handlowo-Usługowego „KAMIR” w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 13. /2010-2012/
  • OKO VITA POLSKA Sp. z o.o. –Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz wody lodowej i klimatyzacji w budynku fabryki soczewek w Białymstoku przy ul. Gruntowej 9/1 OKO VITA POLSKA Sp. z o.o. (2010-2012)
  • HOTEL NA BAZIE ZAMKU KRZYŻACKIEGO w Giżycku – Projekt oraz wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń Hotelu na bazie zamku krzyżackiego w Giżycku przy ul. Moniuszki 1 /2011/
  • RIO WELLNESS CLUB w Białymstoku – Wykonanie modernizacji instalacji klimatyzacji łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej w pomieszczeniach RIO WELLNESS CLUB w Białymstoku /2011/
  • UNICELL POLAND Sp. z o.o. w Wasilkowie – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w hali produkcyjnej UNICELL POLAND Sp. z o.o. W Wasilkowie. /2011/
  • BUDYNEK MAGAZYNOWY przy ul. Węglowej w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku magazynowym przy ul. Węglowej w Białymstoku. /2010/2011/
  • BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY przy ul. Nowy Świat w Białymstoku – Projekt i wykonanie instalacji chłodniczej w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Nowy Świat w Białymstoku /2010/2011/
  • GARAŻ PODZIEMNY przy ul. Warszawskiej w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w garażu podziemnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej w Białymstoku. /2010/2011/
  • ZAMEK w Tykocinie – Projekt i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w Zamku w Tykocinie /2010/
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w Zambrowie – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w Sali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie /2010/
  • GARAŻE przy ul. 1000lecia PP w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w garażach podziemnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. 1000lecia PP w Białymstoku BLOK A i B /2010/ BLOK C /2011/
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul.Baranowickiej /2010/
  • GMINNE CENTRUM REHABILITACJI I SPORTU w Michałowie – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz pomp ciepła w budynku krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie /2010/
  • HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA w Wasilkowie –Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w hali produkcyjno-magazynowej w Wasilkowie przy ul.Jurowieckiej 39 /2009/
  • BANK SPÓŁDZIELCZY w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i odprowadzenia spalin w budynku Banku Spółdzielczego w Białymstoku filia Supraśl /2009/
  • WYDZIAŁ FIZYKI w Białymstoku – Wykonanie Instalacji wentylacji mechanicznej w laboratorium Fizyki Ciała Stałego w budynku Wydziału Fizyki w Białymstoku /2009/
  • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku /2009/
  • CENTRUM ESPERANTO im. Ludwika Zamnehofa w Białymstoku – Projekt oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz chłodniczej w budynku Centrum Esperanto im. Ludwika Zamenhofaw Białymstoku /2009/
  • DOM WESELNY w Wolicy – Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Domu Weselnego w Wolicy gm. Nadarzynie /2009/
  • KLUBOKAWIARNIA KOPILUWAK w Białymstoku – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w Klubokawiarni “KOPILUWAK" w Białymstoku /2009/
  • BASEN PRZY ul. Stromej w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • BASEN w Czarnieckiej Górze 
  • DOM POGRZEBOWY ul. Pogodna w Białymstoku
  • PLANTA – Projekt techniczny instalacji odpylającej hali produkcyjnej
  • PETROCHEMIA PŁOCK w Bobrownikach – Projekt techniczny instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej
  • PIEKARNIA w Ełku – Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej
  • MPEC – Projekt techniczny instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i elektrycznych
  • DANFOSS – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • PAKPOL – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • KANCELARIA PREZYDENTA dział poligrafii w Warszawie 
  • UNIWERSYTET w Białymstoku ul. Warszawska – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • UNIWERSYTET w Białymstoku ul. Świerkowa – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • UNIWERSYTET w Białymstoku ul. Piłsudskiego – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • UNIWERSYTET w Białymstoku ul. Mickiewicza – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Zaściankach
  • BASEN OSIR w Suwałkach – Projekt techniczny
  • MIRPOL – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • WERSAL PODLASKI ul. Legionowa – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • RYNEK SIENNY ul. Legionowa – Projekt techniczny
  • HOTEL CRISTAL w Białymstoku – Projekt techniczny
  • SZKOŁA w Rojkach – Projekt techniczny
  • KUCHNIA CHIŃSKA ul. Warszawska 30 w Białymstoku – Projekt techniczny
  • WZORCOWNIA NA ul. Obrębowej w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • NOT na ul. M. Curie Skłodowskiej 2 w Białymstoku – Projekt techniczny
  • BUDYNKI WIELORODZINNE PRZY OS. LEŚNA DOLINA w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • PSS SPOŁEM – Pawilon Handlowy u. Słonimska w Białymstoku – Projekt techniczny
  • BASEN  w Siemiatyczach – Projekt techniczny
  • BASEN w Augustowie – Projekt techniczny
  • PŁYWALNIA KRYTA w Kolnie – Projekt techniczny
  • PARKING PRZY ul. Poleskiej w Białymstoku – Projekt techniczny
  • PARKING SAMOCHODOWY PRZY ul. Radzymińskiej w Białymstoku – Projekt techniczny
  • KONRYS w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • TELKA – Projekt techniczny
  • SALON SAMOCHODOWY KALINOWSKI – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • AKZO-NOBEL w Warszawie – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • TRANSBIT –  Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • BUDYNEK BIUOROWO-HANDLOWY ul. Liniarskiego – Projekt techniczny
  • AULA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO w Białymstoku – Projekt techniczny
  • KINO POKÓJ w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • MAERSK MERCANTILE w Mszczonowie – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • HOTEL DELFIN w Augustowie – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • DOM KULTURY w Gołdapii – Projekt techniczny
  • SALA GIMNASTYCZNA w I LO w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • BAZA TRANSPORTU W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI w Białymstoku – Projekt techniczny
  • BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • HAKO – Projekt technologiczny kotłowni gazowej
  • OŚRODEK KULTURY w Karczewie – Projekt technologiczny kotłowni gazowej
  • HOTEL ŻUBRÓWKA w Białowieży – Wykonanie i realizacja projektu
  • BASEN w Bielsku Podlaskim – Projekt techniczny
  • NATURE TRAVEL w Białowieży – Projekt techniczny
  • TARTAK W Kleosinie – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DŁUSKIEGO w Białymstoku – Projekt techniczny
  • DAEWOO – Projekt techniczny
  • PIEKARNIA ul. Włościańska – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • RADIO BIAŁYSTOK – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • LODOWISKO ZWIERZYNIEC w Białymstoku – Projekt techniczny
  • SKLEJKA – PISZ – Projekt instalacji grzewczo-wentylacyjnej i wentylacyjnych hal produkcyjnych
  • ARKADA – Projekt techniczny
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Białowieży – Projekt techniczny
  • HALA TARGOWA w Warszawie ul. Bonifacego – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ  – Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej w Stacji Diagnostycznej
  • PAWILON HANDLOWY w Giżycku – Projekt zamienny wentylacji mechanicznej i ogrzewania powietrzem
  • OBIEKT GASTRONOMICZNY KUŹNIA – Projekt techniczny
  • SPOMASZ w Białymstoku – Modernizacja malarni proszkowej
  • GARAŻE ul. Namysłowska w Warszawie – Projekt techniczny
  • POLMOS BIAŁYSTOK – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • PŁYWALNIA MOSIR  ul. Włókiennicza w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • BOBROWA DOLINA  – Projekt techniczny wentylacji mechanicznej
  • GARAŻE w Warszawie przy ul. Botewa – Projekt techniczny
  • BIAZET – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • UNIWERSYTET WYDZIAŁ CHEMII ul. Piłsudskiego w Białymstoku – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • USTKA – DELFIN II – Projekt techniczny
  • ZAKŁAD KARNY w Białymstoku – Projekt techniczny
  • SALON CITROEN w Białymstoku – Projekt techniczny
  • MLECZARNIA w Dąbrowie Białostockiej – Projekt techniczny
  • ZAPLECZE RESTAURACJI PRZY MUZEUM BPN – Projekt techniczny
  • MAERSK – Wykonanie i realizacja  klimatyzacji, wody lodowej, wod-kan., c.o.
  • OSM DERBY VII w Warszawie – Projekt techniczny
  • SĄD REJONOWY I PROKURATURA REJONOWA w Białymstoku – Koreferat do projektu technicznego
  • PŁYWALNIA SŁONECZNY STOK – Projekt techniczny technologii węzła cieplnego wraz z realizacją
  • AKADEMIA MEDYCZNA w Białymstoku ul. Kilińskiego 1 – Projekt techniczny
  • ARESZT w Giżycku – Projekt wentylacji kuchni
  • KAUFLAND w Szczytnie – Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej
  • PIJALNIA CZEKOLADY WEDEL – Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej, mechanicznej
  • ODDZIAŁ KREDYT BANK w Ostrowi Mazowieckiej – Projekt techniczny
  • MUZEUM PARKU NARODOWEGO w Białowieży – Projekt wentylacji zaplecza restauracji
  • PAWILON HANDLOWY w Tykocinie – Projekt techniczny
  • ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ul. Warszawska 1A w Białymstoku – Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót budowlanych
  • MERCEDES BENZ  w Białymstoku – Projekt budowlany
  • SZLAK B-23 I-SZEJ LINII METRA w Warszawie – Projekt wykonania wentylacji Technologia wentylatorni głównej
  • HALA SPORTOWA AMB ul. Wołodyjowskiego 1 w Białymstoku – Projekt Techniczny
  • RZEŹNIA ul. Lipowa 48 w Turośni Kościelnej – Projekt Techniczny
  • BOK ul. Legionowa w Białymstoku – Projekt Architekt. klimatyzacji
  • ZAKŁAD KARNY w Czerwonym Borze – Wykonanie i realizacja projektu technicznego
  • BUDYNEK MIESZKALNY ul. Skarbka z Gór – Projekt Techniczny
  • HALA SPORTOWA w Siemiatyczach – Projekt Techniczny
  • STACJA METRA A-17 DWORZEC GDAŃSKI – Projekt wyk. wentyl. lokalnej i klimatyz.
  • PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY w Kętrzynie – Projekt Techniczny
  • CENTRUM KOMUNIKACYJNO-HANDLOWE bud. dworca autobusowego w Ostrowi Mazowieckiej – Projekt Techniczny
  • INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ w Białymstoku – Projekt oraz wykonanie specyfikacji techn. wykonania i odbioru robót elektrycznych
  • SKLEP ODZIEŻOWY “DEEP" w Ostrowi Mazowieckiej – Projekt Techniczny
  • BUDYNEK PRZY UL. MARIAŃSKIEGO  w Białymstoku – Projekt wykonawczy instalacji oddymiania korytarza na VI piętrze budynku
  • BIAZET – Projekt wykonawczy instalacji C.O. pomieszczeń biurowych
  • HOTEL APARTAMENT w Siemiatyczach – Projekt wykonania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej część graficzna
  • CENTRUM KOM-HANDLOWE w Ostrowi Mazowieckiej – Projekt i wykonanie instalacji wentylacyjno-mechanicznej
  • BASEN OTWARTY w Siemiatyczach – Projekt budowlany Technologia uzdatniania wody basenowej
  • EKSPOZYTURA BANKU PKO BP w Białymstoku – Projekt wykonania instalacji klimatyzacji
  •  AULA P.S.K. W Białymstoku – Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej 
  • SALA KONFERENCYJNA PRZY UL ŚWIĘTOJAŃSKIEJ w Białymstoku – Projekt powykonawczy instalacji klimatyzacji sali konferencyjnej
  • BUDYNEK TRANSBIT, Warszawa, Wilanów – Projekt bud.-Tom B. Proj. arch. budowlany
  • KAUFLAND w Szczytnie – Dokument powykon. instal. wod-kan domu handlowego wg standardu firmy Kaufland
  • CENTRUM LOGISTYCZNE w Mszczonowie – Projekt wykonania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej i ogrzewania
  • CENTRUM MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE w Białymstoku – Projekt wykonania instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, mechanicznej, instalacji wody lodowej i wody grzewczej
  • SIEDLISKO Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW ZAGRODOWYCH we wsi Fuleda – Projekt Techniczny
  • SIŁOWNIA RIO PRZY UL. ANTONIUKOWSKIEJ w Białymstoku – Projekt klimatyzacji oraz wody lodowej
  • MPEC SP. ZO.O. w Białymstoku – Projekt powykonawczy instalacji klimatyzacji
  • PENSJONAT Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ w Suchowoli – Projekt budowlany instalacji wenylacyjno-klimatyzacyjnej  i wody lodowej
  • OŚRODEK WYPOCZYNKOWY I OBSŁUGI IMPREZ w Jurzynku gm. Nowe Miasto- Projekt techniczny
  •  DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE w Połowcach – Projekt wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji wody lodowej
  • KOŚCIÓŁ P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – Projekt wykonania instalacji grzewczo-wentylacyjnej
  • BUDYNEK MUZEUM ESPERANTO w Białymstoku – Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji
  • KLUBOKAWIARNIA KOPILUWAK UL. SIENKIEWICZA w Białymstoku- Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej
  • PAWILON SANITARNO-MAGAZYNOWY w Łomży – Projekt budowalno-wykonawczy
  • OKO-WITA – Dokumentacja powykonawcza
  • AGAM – Dokumentacja powykonawcza
  • ZAMEK RYN w Rynie – Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej z chłodzeniem
  • PRZEDSZKOLE NR. 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Projekt wykonawczy centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami
  • LIPOWY MOST – Projekt wykonawczy
  • WILLA CARPATHIA – Projekt wykonawczy
  • URZĄD MARSZAŁKOWSKI w Białymstoku – Projekt budowlany instalacji klimatyzacji
  • ROBOCZY ZAMEK w Tykocinie – Projekt wykonawczy
  • CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE w Białymstoku – Projekt wykonawczy
  • BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII – Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem oraz instalacja wody lodowej
  • SĄD I PROKURATURA REJONOWA w Garwolinie – Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej
  • ZAKŁADY DANFOSS – Projekt i realizacja inwestycji
  • PŁYWALNIA PRZY UL. STROMEJ w Białymstoku – Projekt techniczny ogrzewania i ciepła technologicznego do nagrzewnic
  • OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ‘BORKI’ w Augustowie – Projekt wykonawczy
  • HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MERKURY w Białymstoku – Projekt wykonawczy
  • PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PENSJONATU EVELYN w Bogaczewie gm Giżycko – Projekt wykonawczy
  • BUDYNEK REHABILITACJI Z FUNKCJĄ HOTELOWĄ w Rybnikach- Projekt wykonawczy
  • PRZEBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ I BIUROWCA ASPI PRZY UL. SZERIFOWEJ RÓG TURKUSOWEJ w Suwałkach – Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji mechanicznej

Wykaz wybranych obiektów, dla których zaprojektowano instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Budynki użyteczności publicznej

  • Kryte pływalnie w Białymstoku
    • przy ul. Stromej
    • przy ul. Włókienniczej
    • pływalnia DPS w Białymstoku
  • Pływalnia miejska w Bielsku Podlaskim
  • Pływalnia miejska w Augustowie
  • Pływalnia miejska w Kolnie
  • Pływalnia miejska w Siemiatyczach
  • Pływalnia miejska w Suwałkach
  • Pływalnia miejska w Kluczborku k/Opola
  • Pływalnia WORDN w Czarnieckiej Górze k/Kielc
  • Pływalnia z zapleczem rekreacyjnym i konferencyjnym przy hotelu Delfin w Augustowie
  • Kryte Lodowisko w Białymstoku
  • Uniwersytet w Białymstoku
    • Instytut Chemii
    • Wydział Pedagogiki – aula
    • Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Białostocki Ośrodek Kultury
  • Dom Kultury w Gołdapii – sala widowiskowa
  • Radio Białystok
  • Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku
  • Kręgielnia z pawilonem handlowym w Augustowie
  • Hotel Żubrówka w Białowieży
  • Zespół hotelowy Delfin Club w Ustce
  • Hotel Bobrowa Dolina
  • Biurowiec Danfoss w Grodzisku Mazowieckim
  • Burowiec Wersal Podlaski w Białymstoku
  • Biurowiec British American Tobacco w Augustowie
  • Biurowiec firmy Birkbud w Białymstoku
  • Biurowiec Pronar w Narwi
  • Biurowiec w Bazie Logistycznej Maersk Poland w Mszczonowie
  • Urząd Pracy w Warszawie
  • Budynek biurowo-usługowy przy ul. Lipowej w Białymstoku
  • Budynek Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku
  • Budynek Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Garwolinie
  • Budynek biurowo-produkcyjny Transbit
  • Budynek biurowo-produkcyjny Hako w Warszawie
  • Biurowiec Philips DAP w Białymstoku
  • Pawilony Handlowe PSS Społem w
  • Białymstoku przy ul. Mieszka, ul. Brzechwy
  • Dom Handlowy Kaufland w Szczytnie
  • Centrum Komunikacyjno-Handlowe w Ostrowii Mazowieckiej
  • Dom handlowy Rynek Sienny w Białymstoku
  • Pawilon handlowo-usługowy przy ul.
  • Malmeda w Białymstoku
  • Hala targowa przy ul. Bonifacego w Warszawie
  • Pawilon handlowy w Giżycku
  • Bank Zachodni w Białymstoku
  • Bank Handlowy w Białymstoku
  • Restauracja Cristal w Białymstoku
  • Restauracja Mozart w Białymstoku
  • Kawiarnia Fama w Białymstoku
  • Restauracja Hortex w Ełku
  • Bar Topolanka w Białymstoku
  • Kuchnia cateringowa w Piasecznie
  • Rehabilitation de l’Hipodrome Valenciennes 59304 Valenciennes France (2006) – Teatr
  • Construction d’un immeuble de bureaux Siege Social de Solendi Ville de Saint-Ouen France (2006) – Biurowiec
  • Restructuration de l’Espace Louis Pasteur 36400 LA CHARTRE France (2005)
  • Reconstruction du site “Grand Bazar de Lyon" France (2005) – Centrum Handlowe
  • Suravenir Assurances Orvault 44700 France (2005) – Biurowiec Towarzystwa Ubezpieczeniowego
  • Mediateque des Gresilles a Dijon France (2005) – Mediateka
  • Construction de Immeuble de Bureaux Ataraxia 44700 Orvault France (2005) – Biurowiec
  • La construction de l’Ecole Christiani Paris 18eme – France (2004) – Szkoła
    Restructuration des Batiments Centraux des Houilleres Montceau-Les-Mines France (2004)
  • Construction de la Mediatheque d’Antibes (2002-2003) – Mediateka
    Metro Warszawa, stacja A-17 Dworzec Gdański, B-23 – Tunel
  • Biurowiec Nordfish w Białymstoku
  • Gminna Sala Gimnastyczna w Piątnicy
  • Gminna Sala Gimnastyczna w Siemiatyczach
  • Oddział Kredyt Banku w Ostrowii Mazowieckiej

Obiekty przemysłowe

  • Hale produkcyjne zakładów Danfoss w Grodzisku Mazowieckim
  • Zakłady drobiarskie Eko-Grill w Sokółce
    British American Tobacco
  • Zakład rzeźniczo-wędliniarski w Potoczyźnie k/Moniek
  • Zakłąd przetwórstwa rybnego Suempol w Bielsku Podlaskim
  • Stacja obsługi MAN w Białymstoku
  • Stacja obsługi Fiat w Białymstoku
  • Piekarnia w Ełku
  • Piekarnia przy ul. Włościańskiej w Białymstoku
  • Piekarnia w Łochowie k/Warszawy
  • Mieszalnia farb Akzo-Nobel w Warszawie
  • Zakłady Akerlund&Rausing w Białymstoku

Obiekty mieszkalne (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła)

  • Budynki wielorodzinne na osiedlu Leśna Dolina w Białymstoku – 14 budynków pięciokondygnacyjnych
  • Domki jednorodzinne na terenie Białegostoku i okolic
  • Domki jednorodzinne na terenie Augustowa i okolic
  • Garaże podziemne w zespole budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul. Namysłowskiej, ul. Botewa. os. Derby VII, os. Regaty

Wykaz wybranych obiektów dla których zaprojektowano instalacje technologii wody basenowej:

  • Pływalnia MOSiR przy ul. Włókienniczej w Białymstoku
  • Pływalnia przy ul. Stromej w Białymstoku
  • Pływalnia przy ul. Zwycięstwa w Białymstoku
  • Pływalnia przy hotelu Delfin w Augustowie
  • Baseny w czterech domach prywatnych